132_shoumyouji-37

称名寺、境内。北条実時御廟へと向かいます。

称名寺、境内。北条実時御廟へと向かいます。