132_shoumyouji-40

称名寺の境内、金沢三山の案内板

称名寺の境内、金沢三山の案内板